Privacy Verklaring

De Aardappelboer respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. De Aardappelboer gebruikt de door u verstrekte gegevens voor de volgende doeleinden: 

Wanneer u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. 

Als u bij De Aardappelboer een bestelling plaatst, bewaren wij uw gegevens op een server. In uw order slaan we informatie op zoals uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens. 

Uw persoonsgegevens zijn opgenomen in het klantenbestand van De Aardappelboer, zodat wij u kunnen informeren over interessante aanbiedingen. Indien u dit niet wenst, kunt u dit ons laten weten via e-mail: info@aardappelboer.nl. 

De Aardappelboer zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen, verhuren of leasen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Graag ontvangen wij uw feedback om onze service en dienstverlening alsmede de kwaliteit van onze producten constant te verbeteren. Heeft u suggesties dan kunt u deze mailen naar info@aardappelboer.nl. Deze privacy verklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden. De Aardappelboer behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Disclaimer

De Aardappelboer betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen, redigeren en verspreiden van de informatie op deze site, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. De Aardappelboer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze website. De website en alle onderdelen daarvan, zijn eigendom van de Aardappelboer. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Aardappelboer. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De op deze website getoonde informatie wordt door de Aardappelboer met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website van De Aardappelboer geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Bepaalde (hyper)links in deze website leiden naar websites buiten het domein van de Aardappelboer, die geen eigendom zijn van de Aardappelboer, maar louter ter informatie van de bezoeker zijn opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van de Aardappelboer. Wij zijn uiterst selectief ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, maar kunnen niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door de Aardappelboer worden onderhouden, wordt afgewezen. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van (de website van) de Aardappelboer, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website van de Aardappelboer te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe- of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website van de Aardappelboer verkregen is. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van de Aardappelboer, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website. Op alle tekstuele gegevens op deze site, foto's, illustraties en andere afbeeldingen berust auteursrecht.

Bent u geïnteresseerd
In onze aardappels?

Wij leveren onze aardappels zowel aan zakelijke klanten (inclusief bezorging) als aan particulieren. Voor informatie over mogelijkheden en prijzen kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Particulieren kunnen zonder afspraak op maandag t/m zaterdag (8u-17u) bij ons op de boerderij in Nieuw-Vennep terecht om frietaardappelen te kopen.
Contact